Aktualności

Dodatkowa rekrutacja do projektu ERASMUS+

W związku ze zmianą terminu praktyk zawodowych we Włoszech, podjęto decyzję o przedłużeniu rekrutacji do projektu do 30.09.2022 roku. Rekrutacja skierowana jest do uczniów klas 4tych technikum ZSG, kierunki gastronomiczno- hotelarskie, którzy jako absolwenci szkoły...

Stypendium szkolne- Mops

Stypendium szkolne- Mops

Szanowni Państwo W dniach 01 – 15września 2021 można składać wnioski do stypendium szkolnego MOPS. Warunkami uzyskania pomocy materialnej jest trudna sytuacja materialna rodziny, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami...

Informacja dotycząca badań lekarskich dla kandydatów do ZSG

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację tę składa się w postaci papierowej lib elektronicznej...

ERASMUS + REKRUTACJA DO PROJEKTU

ERASMUS + REKRUTACJA DO PROJEKTU

Od piątku 10 czerwca 2022 roku rusza rekrutacja uczniów na miesięczne praktyki zagraniczne do Włoch (2-28.10.2022) w ramach programu Erasmus+. W praktykach mogą brać udział uczniowie Technikum nr 8 ZSG, którzy w dniu wyjazdu będą pełnoletni. Zainteresowanych uczniów...

Praca dla nauczyciela wspomagającego

Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych w Częstochowie zatrudni w wymiarze 9 godzin w roku szkolnym 2022/23 nauczyciela wspomagającego posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej  (Autyzm w tym zespół Aspergera) w celu współorganizowania kształcenia...

Praca – Informatyk

Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych w Częstochowie zatrudni w roku szkolnym 2022/23 nauczyciela informatyki w wymiarze 8 godzin tygodniowo. Do obowiązków nauczyciela będzie należał nadzór nad pracowniami informatycznymi, opieka nad serwerem, prowadzenie strony...

Nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych

Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych w Częstochowie zatrudni w roku szkolnym 2022/23 nauczyciela przedmiotów zawodowych gastronomicznych w pełnym wymiarze godzin. Szczegółowe informacje pod numerem 34 361 17 15.

Wakat – nauczyciel przedmiotów zawodowych weterynaryjnych

Wakat – nauczyciel przedmiotów zawodowych weterynaryjnych

Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych w Częstochowie zatrudni w roku szkolnym 2022/23 nauczyciela przedmiotów weterynaryjnych (lekarza weterynarii/zootechnika) w pełnym wymiarze godzin, w celu realizacji przedmiotów zawodowych branży weterynaryjnej. Szczegółowe...

II transza STYPENDIÓW SZKOLNYCH na okres I-VI.2022r.

II transza STYPENDIÓW SZKOLNYCH na okres I-VI.2022r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie informuje, iż ruszyła procedura związana z uruchomieniem drugiej transzy stypendium szkolnego dla uczniów w roku szkolnym 2021/2022 za okres od stycznia 2022 r. do czerwca 2022 r. Podstawą przyznania pomocy w formie...

Warsztaty cukiernicze: ,,Słodki stół”

Warsztaty cukiernicze: ,,Słodki stół”

W dniach 8-9 oraz 22-23 kwietnia w ramach projektu pod nazwą ,,Zawodowa współpraca 3” odbyły się warsztaty cukiernicze: ,,Słodki stół”. W projekcie uczestniczyło 18 uczniów z klasy 3TA. Ćwiczyli oni sporządzanie różnych wyrobów cukierniczych, które następnie...

Skip to content