[/db_pb_slide]
[/db_pb_slide]
[/db_pb_slide]
[/db_pb_slide]
[/db_pb_slide]
[/db_pb_fullwidth_slider]

Kalendarz roku

Lp.Termin PrzedsięwzięcieCel
1.04.09.2023Rozpoczęcie roku szkolnego
2.07.09.2023Zebranie z rodzicamiPrzekazanie informacji o prawach i obowiązkach wynikających ze Statutu oraz zasadach oceniania, klasyfikowania. Wybór Rady Rodziców
3.14.09.2023Konferencja Rady PedagogicznejZatwierdzenie planów i dokumentów na bieżący rok szkolny
4.27.09.2023Posiedzenie Zespołu WychowawczegoUczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
5.04.10.2023Zebranie z rodzicami klas maturalnychPoinformowanie rodziców o procedurach egzaminów maturalnych i zawodowych
6. .10.2023Próbna ewakuacja
7.14.11.2023Wystawienie proponowanych ocen w klasach maturalnych oraz informacja ustna o dopuszczeniu do egzaminów w 3AB BSII
8.16.11.2023Zebranie z rodzicami klas maturalnychPoinformowanie rodziców o proponowanych ocenach oraz frekwencji na pierwsze półrocze
Zebranie z rodzicami klas pozostałychPoinformowanie o ocenach oraz frekwencji uczniów
9.11-15.12.2023Egzaminy semestralne w 3 AB BS II
10.13.12.2023Wystawienie ocen na pierwsze pó³rocze w klasach maturalnych
11.15.12.2023Konferencja Rady PedagogicznejKlasyfikacja klas maturalnych oraz słuchaczy branżowej szkoły II stopnia
12.18.12.2023Wystawienie proponowanych ocen na pierwsze półrocze w klasach pozostałych oraz informacja ustna o dopuszczeniu do egzaminów słuchaczy 1AB w BS II
13.20.12.2023Zebranie z rodzicami klas pozostałychPoinformowanie o proponowanych ocenach na pierwsze półrocze
Zebranie z rodzicami klas maturalnychPoinformowanie o otrzymanych ocenach na pierwsze półrocze
14.23-31.12.2023Zimowa przerwa świąteczna (Boże Narodzenie)Dni wolne od zajęć dydaktycznych
15.09.01.2024Egzaminy zawodowe (część praktyczna-d)Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
16.10-15.01.2024Egzaminy zawodowe
(część pisemna przy komputerze)
17.09-20.01.2024Egzaminy zawodowe (część praktyczna-w)
18.22-26.01.2024Egzaminy semestralne w 1 BA BS II
19.24.01.2024Wystawienie ocen w klasach pozostałych na pierwsze półrocze
20.26.01.2024Konferencja Rady PedagogicznejKlasyfikacja klas pozostałych
21.26.01.2024Zebrania z rodzicami klas pozostałychPoinformowanie o otrzymanych ocenach na pierwsze półrocze
22.29.01-11.02.2024Ferie zimowe
23.19.03.2024Wystawienie ocen proponowanych na koniec roku w klasach maturalnych
24.21.03.2024Zebranie z rodzicami klas maturalnychPoinformowanie o proponowanych ocenach na koniec roku
Zebranie z rodzicami klas pozostałychPoinformowanie o ocenach oraz frekwencji uczniów
25.28.03-2.04.2024Wiosenna przerwa świąteczna WielkanocDni wolne od zajęć dydaktycznych
26.22-25.04.2024Egzaminy semestralne w 4 AB BS II
27.22.04.2024Wystawienie ocen w klasach maturalnych
28.23.04.2024Konferencja Rady PedagogicznejKlasyfikacja klas maturalnych
29.24.04.2024Ewentualne egzaminy klasyfikacyjne w klasach maturalnych
30.25.04.2024Konferencja Rady PedagogicznejZatwierdzenie wyników klasyfikacji i podjęcie uchwały o ukończeniu szkoły przez uczniów klas czwartych oraz słuchaczy branżowej szkoły II stopnia
31.26.04.2024Zakończenie nauki w klasach maturalnych oraz w branżowej szkole II stopnia - 4AB
32.02.05.2024Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
33.07.05.2024Matura pisemnaDni wolne od zajęć dydaktycznych07.05.2024
08.05.2024(język polski)
09.05.202408.05.2024
(matematyka)
09.05.2024
(język angielski)
34.13.05.2024Wystawienie proponowanych ocen w klasach pozostałych oraz informacja ustna o dopuszczeniu do egzaminów w BS II -2BA
35.15.05.2024Zebranie z rodzicami klas pozostałychPoinformowanie rodziców o proponowanych ocenach na koniec roku.
36.31.05.2024Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
37.03.06.2024Egzaminy zawodowe (część praktyczna -d)Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
04.06.2024Egzaminy zawodowe formuła 2019Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
38.04-10.06.2024Egzaminy zawodowe (część pisemna)
formuła 2019 ( przy komputerze)
39.03-19.06.2024Egzaminy zawodowe (część praktyczna -w)
formuła 2019
40. 13.06.2024Wystawienie ocen w klasach pozostałych
41.17.06.2024Konferencja Rady PedagogicznejKlasyfikacja klas pozostałych
Posiedzenie Zespołu WychowawczegoEwaluacja pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
4217-20.06.2024Egzaminy semestralne słuchaczy 2BA w BS II
37.18.06.2024Ewentualne egzaminy klasyfikacyjne w klasach pozostałych
19.06.2024
38.21.06.2024Konferencja Rady PedagogicznejZatwierdzenie klasyfikacji klas pozostałych oraz słuchaczy BS II
42.21.06.2024Zakoñczenie roku szkolnego.
43.30.08.2024Konferencja Rady PedagogicznejPodsumowanie roku szkolnego

Aktualności

KONKURS „ZDROWY POCZĄTEK DNIA”

Śląska Kurator Oświaty zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych woj. śląskiego do wzięcia udziału w konkursie pn. „Zdrowy początek dnia”. Przedmiotem konkursu jest podzielenie się swoją propozycją śniadania – zdrowego i pełnowartościowego posiłku. Uczniowie w oparciu...

Napisz do nas

12 + 9 =

Kontakt

Zespół Szkół Gastronomicznych
im. M. Skłodowskiej - Curie
42-202 Częstochowa, ul. Worcella 1

tel.: (34) 361 17 15, faks: (34) 361 17 15
e-mail: [email protected]

Klauzula informacyjna do formularza kontaktowego: zsg.czest.pl/rodo/

 

Skip to content