[/db_pb_slide]
[/db_pb_slide]
[/db_pb_slide]
[/db_pb_slide]
[/db_pb_slide]
[/db_pb_fullwidth_slider]

O szkole

Zespół Szkół Gastronomicznych w Częstochowie to jedna z największych szkół ponadpodstawowych w regionie, kształcąca młodzież w szeroko rozumianej branży gastronomicznej i hotelarskiej.
Szkoła szczyci się przeszło 60-letnią tradycją. Przez ten okres tysiące absolwentów zdobyło zawody umożliwiające podjęcie pracy w kraju i za granicą oraz zdało egzaminy maturalne otwierające drogę do studiów na wyższych uczelniach.


Szkoła posiada nowoczesne zaplecze techniczne:

  • trzy pracownie gastronomiczne

  • salę obsługi konsumenta

  • pracownię hotelarską

  • pracownię internetową

  • pracownię dydaktyczną w postaci stołówki ,w której uczniowie zdobywają umiejętności praktyczne

  • salę wf z nawierzchnią nowego typu


Uczniowie odbywają okresowe praktyki w najlepszych lokalach gastronomicznych i hotelarskich Częstochowy oraz w ośrodkach wczasowych nad morzem łącząc pracę z wypoczynkiem.
Szkoła posiada wyspecjalizowaną kadrę nauczycielską i pedagogiczną. Uczniowie są otoczeni opieką pedagogów szkolnych i pielęgniarki, którzy na bieżąco pomagają rozwiązywać problemy osobiste i zdrowotne. Rodzice mogą korzystać z pomocy pedagogów i psychologów w ramach ,,grup wsparcia”.
Zespół Szkół Gastronomicznych w Częstochowie ma na celu wszechstronne wykształcenie i wychowanie  młodych ludzi na miarę czasów, w jakich przyjdzie im żyć.

Dokumenty szkoły

Statut ZSG

STATUT Technikum nr 8

STATUT Branżowej Szkoły I Stopnia nr 6

STATUT Branżowej Szkoły II Stopnia nr 2

Historia

Nasza szkoła powstała w 1958 roku jako Zasadnicza Szkoła Gospodarcza.                             
W pierwszym dziesięcioleciu jej mury opuściło 979 absolwentów. Od ponad pół wieku wpisuje się w historię Częstochowy Jest szkołą znaną i cenioną.

Ważnym okresem w historii placówki był rok szkolny 1969/1970.Patronką nowego Technikum Gastronomicznego i Zasadniczej Szkoły Gastronomicznej została Maria Skłodowska-Curie. Przełomowym wydarzeniem było przeniesienie siedziby szkoły do budynku przy ulicy Worcella 1. Dwa lata później placówka otrzymała sztandar szkoły.

Ponad sześćdziesiąt lat pracy dydaktyczno – wychowawczej  przyczyniło się do wykształcenia kilku tysięcy absolwentów – specjalistów związanych z żywieniem człowieka. Potwierdzeniem efektów naszej pracy są wyniki egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających przygotowanie zawodowe. Na uwagę zasługują także sukcesy naszych uczniów w konkursach i olimpiadach.

Jesteśmy rozpoznawalni jako szkoła, bo nie tylko bierzemy udział w różnych konkursach, ale organizujemy także własne. Wspólnie tworzymy tradycje szkoły. Przygotowujemy wiele ciekawych imprez, uroczystości, obchodzimy ważne rocznice i święta. Wiele z nich ma charakter cykliczny.

Bierzemy aktywny udział w projektach edukacyjnych. Zajęcia lekcyjne odbywają się także poza murami szkoły. Współpracujemy z wieloma instytucjami kulturalnymi i oświatowymi (także zagranicznymi).

Obecnie w naszej szkole kształci się ponad 600 uczniów w 28 oddziałach klasowych. Zajęcia prowadzi doświadczona i życzliwa kadra nauczycielska.
Możemy pochwalić się także licznym gronem egzaminatorów.

Uczniowie Technikum Nr 8, Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 6 i Branżowej Szkoły II stopnia Nr 2 mogą poszerzać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności dzięki realizowanym w placówce projektom unijnym. Chętnie uczestniczą w zajęciach rozwijających ich zainteresowania z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych.

Osobiste zaangażowanie Dyrekcji doprowadziło do nowatorskich rozwiązań w pracy dydaktyczno wychowawczej i modernizacji placówki. Działaniami szkoły od 2008 roku kieruje:

Dyrektor mgr inż. Arkadiusz Maślanka

oraz jego zastępcy:

wicedyrektor mgr inż. Krzysztof Pijet,

wicedyrektor mgr Renata Krawiec

Ważne miejsce w procesie kształcenia zawodowego naszych uczniów zajmuje Pracownia Gastronomiczna, działająca pod kierunkiem mgr inż. Ilony Puczyńskiej. Stanowi ona integralną część szkoły i koordynuje prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów klas technikum i szkoły zawodowej.

Aktualności

II edycja Igrzysk Zdrowia 2024

II edycja Igrzysk Zdrowia 2024

Zespół Szkół Gastronomicznych w dniach 15-16.02.2024  jak zawsze z ogromną chęcią i zaangażowaniem wziął udział w niezwykłym wydarzeniu, jakim były Igrzyska Zdrowia 2024. Jest to już II edycja dwudniowej imprezy dla przedszkolaków i uczniów klas pierwszych ze...

Konkurs Matematyczny „logic, efficiency, creativity”

Konkurs Matematyczny „logic, efficiency, creativity”

  Konkurs matematyczny „logic, efficiency, creativity”   pod honorowym patronatem  Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka, Rektora Politechniki Częstochowskiej prof. dr. hab. inż. Norberta Sczygiola oraz Oddziału Częstochowskiego Polskiego Towarzystwa...

Napisz do nas

10 + 5 =

Kontakt

Zespół Szkół Gastronomicznych
im. M. Skłodowskiej - Curie
42-202 Częstochowa, ul. Worcella 1

tel.: (34) 361 17 15, faks: (34) 361 17 15
e-mail: [email protected]

Klauzula informacyjna do formularza kontaktowego: zsg.czest.pl/rodo/

 

Skip to content