[/db_pb_slide]
[/db_pb_slide]
[/db_pb_slide]
[/db_pb_slide]
[/db_pb_slide]
[/db_pb_fullwidth_slider]

O szkole

Zespół Szkół Gastronomicznych w Częstochowie to jedna z największych szkół ponadpodstawowych w regionie, kształcąca młodzież w szeroko rozumianej branży gastronomicznej i hotelarskiej.
Szkoła szczyci się przeszło 60-letnią tradycją. Przez ten okres tysiące absolwentów zdobyło zawody umożliwiające podjęcie pracy w kraju i za granicą oraz zdało egzaminy maturalne otwierające drogę do studiów na wyższych uczelniach.


Szkoła posiada nowoczesne zaplecze techniczne:

  • trzy pracownie gastronomiczne

  • salę obsługi konsumenta

  • pracownię hotelarską

  • pracownię internetową

  • pracownię dydaktyczną w postaci stołówki ,w której uczniowie zdobywają umiejętności praktyczne

  • salę wf z nawierzchnią nowego typu


Uczniowie odbywają okresowe praktyki w najlepszych lokalach gastronomicznych i hotelarskich Częstochowy oraz w ośrodkach wczasowych nad morzem łącząc pracę z wypoczynkiem.
Szkoła posiada wyspecjalizowaną kadrę nauczycielską i pedagogiczną. Uczniowie są otoczeni opieką pedagogów szkolnych i pielęgniarki, którzy na bieżąco pomagają rozwiązywać problemy osobiste i zdrowotne. Rodzice mogą korzystać z pomocy pedagogów i psychologów w ramach ,,grup wsparcia”.
Zespół Szkół Gastronomicznych w Częstochowie ma na celu wszechstronne wykształcenie i wychowanie  młodych ludzi na miarę czasów, w jakich przyjdzie im żyć.

Dokumenty szkoły

Statut ZSG

STATUT Technikum nr 8

STATUT Branżowej Szkoły I Stopnia nr 6

STATUT Branżowej Szkoły II Stopnia nr 2

Historia

Nasza szkoła powstała w 1958 roku jako Zasadnicza Szkoła Gospodarcza.                             
W pierwszym dziesięcioleciu jej mury opuściło 979 absolwentów. Od ponad pół wieku wpisuje się w historię Częstochowy Jest szkołą znaną i cenioną.

Ważnym okresem w historii placówki był rok szkolny 1969/1970.Patronką nowego Technikum Gastronomicznego i Zasadniczej Szkoły Gastronomicznej została Maria Skłodowska-Curie. Przełomowym wydarzeniem było przeniesienie siedziby szkoły do budynku przy ulicy Worcella 1. Dwa lata później placówka otrzymała sztandar szkoły.

Ponad sześćdziesiąt lat pracy dydaktyczno – wychowawczej  przyczyniło się do wykształcenia kilku tysięcy absolwentów – specjalistów związanych z żywieniem człowieka. Potwierdzeniem efektów naszej pracy są wyniki egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających przygotowanie zawodowe. Na uwagę zasługują także sukcesy naszych uczniów w konkursach i olimpiadach.

Jesteśmy rozpoznawalni jako szkoła, bo nie tylko bierzemy udział w różnych konkursach, ale organizujemy także własne. Wspólnie tworzymy tradycje szkoły. Przygotowujemy wiele ciekawych imprez, uroczystości, obchodzimy ważne rocznice i święta. Wiele z nich ma charakter cykliczny.

Bierzemy aktywny udział w projektach edukacyjnych. Zajęcia lekcyjne odbywają się także poza murami szkoły. Współpracujemy z wieloma instytucjami kulturalnymi i oświatowymi (także zagranicznymi).

Obecnie w naszej szkole kształci się ponad 600 uczniów w 28 oddziałach klasowych. Zajęcia prowadzi doświadczona i życzliwa kadra nauczycielska.
Możemy pochwalić się także licznym gronem egzaminatorów.

Uczniowie Technikum Nr 8, Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 6 i Branżowej Szkoły II stopnia Nr 2 mogą poszerzać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności dzięki realizowanym w placówce projektom unijnym. Chętnie uczestniczą w zajęciach rozwijających ich zainteresowania z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych.

Osobiste zaangażowanie Dyrekcji doprowadziło do nowatorskich rozwiązań w pracy dydaktyczno wychowawczej i modernizacji placówki. Działaniami szkoły od 2008 roku kieruje:

Dyrektor mgr inż. Arkadiusz Maślanka

oraz jego zastępcy:

wicedyrektor mgr inż. Krzysztof Pijet,

wicedyrektor mgr Renata Krawiec

Ważne miejsce w procesie kształcenia zawodowego naszych uczniów zajmuje Pracownia Gastronomiczna, działająca pod kierunkiem mgr inż. Ilony Puczyńskiej. Stanowi ona integralną część szkoły i koordynuje prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów klas technikum i szkoły zawodowej.

Aktualności

Szkolimy się – Rimini

Szkolimy się – Rimini

W dniach 13.05-19.05.2024 nauczyciele ZSG tj; Justyna Ludynia oraz Agnieszka Szymczyk  w ramach projektu ERASMUS+ brały udział w szkoleniu zawodowym we włoskich restauracjach. Poszerzyły swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe o techniki przygotowywania włoskich potraw:...

Częstochowskie Dni Rodziny w Zespole Szkół Gastronomicznych

Zespół Szkół Gastronomicznych im. M. Curie-Skłodowskiej Częstochowskie Dni Rodziny 1. Konsultacje ze specjalistami: - dr M. Czerw: pedagog specjalny, specjalizuje się w pracy z uczniem z niepełnosprawnościami (w tym intelektualną, ASD), terapii pedagogicznej i...

Napisz do nas

6 + 12 =

Kontakt

Zespół Szkół Gastronomicznych
im. M. Skłodowskiej - Curie
42-202 Częstochowa, ul. Worcella 1

tel.: (34) 361 17 15, faks: (34) 361 17 15
e-mail: [email protected]

Klauzula informacyjna do formularza kontaktowego: zsg.czest.pl/rodo/

 

Skip to content