Rekrutacja uzupełniająca uczniów/uczennic do projektu „Zawodowa współpraca 3”

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w 3 szkołach zawodowych w Częstochowie, dostosowanie ich oferty do potrzeb rynku pracy oraz współczesnych rozwiązań technicznych poprzez udział 190 (88K) uczniów/uczennic w doradztwie edukacyjno-zawodowym, kursach zawodowych, w tym certyfikowanych, zajęciach specjalistycznych i rozwijających kompetencje kluczowe oraz doposażenie pracowni zawodu i zakup pomocy dydaktycznych, a także podniesienie jakości nauczania nauczycieli/ek nauki zawodu poprzez udział 20 (18K) nauczycieli/ek w kursach i szkoleniach doskonalących oraz studiach podyplomowych.

Rekrutacja uzupełniająca uczniów/uczennic do projektu „Zawodowa współpraca 3”.

Ogłoszenie o naborze uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie Zawodowa współpraca 3

Regulamin_Rekrutacja_Uczniowie_ZW3

zal_1_formy wsparcia_uczniowie_ZW3

zal_2_katalog_kryteriow_ZW3

zal_4_formularz_zgloszeniowy_uczniowie_ZSG (1)

zal_5_oswiadczenie_uczestnik_projektu_ZW3

zal_6_rekomendacja_wychowawcy_ZW3

zal_7_ankieta_motywacyjna_ZW3

zal_8_deklaracja_uczestnictwa_ZW3

zal_9_lista_podstawowa_ZW3

zal_10_lista_rezerwowa_ZW3

zal_11_rezygnacja_forma wsparcia_ZW3

zal_12_rezygnacja_z udziału w projekcie_ZW3

Projekt koordynuje Pani Katarzyna Szarszewska.

Skip to content