Rekrutacja do projektu „Czas na staż”

Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi projektu „Czas na staż”

Ogłoszenie o rekrutacji

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie do wypełnienia w formie
online!!! Składamy u Koordynatorów/ek szkolnych wydrukowany podpisany formularz:

Link do formularza:

https://rekrutacjaczasnastaz.czestochowa.um.gov.pl/index.php/298431

Załączniki:

1.Katalog kryteriów rekrutacji do projektu

3.Rekomendacja wychowawcy/czyni

4.Ankieta motywacyjna

5.Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych uczestników/czek projektu (dla Urzędu Miasta Częstochowy)

6.Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych uczestników/czek projektu (dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego)

7.Lista podstawowa uczniów/uczennic

8.Lista rezerwowa uczniów/uczennic

9.Deklaracja rezygnacji z udziału w projekcie

Informacje o projekcie u koordynatorów szkolnych:

Katarzyna Szarszewska

Kamila Gorzałka

 

Skip to content