Projekt Unijny „Zawodowa współpraca 3”

W naszej szkole rusza rekrutacja do projektu pn. „Zawodowa Współpraca 3”.
Celem głównym Projektu jest poprawa jakości kształcenia w 2 zespołów szkół zawodowych, dostosowanie ich oferty do potrzeb rynku pracy oraz współczesnych rozwiązań technicznych poprzez udział 190 (88K) uczniów/uczennic w doradztwie edukacyjno – zawodowym, kursach zawodowych, w tym certyfikowanych, zajęciach specjalistycznych i rozwijających kompetencje kluczowe oraz doposażenie pracowni zawodu i zakup pomocy dydaktycznych, a także podniesienia jakości nauczania nauczycieli/ek nauki zawodu poprzez udział 20 (18K) nauczycieli/ek w kursach i szkoleniach doskonalących oraz studiach podyplomowych.

Koordynator projektu: Katarzyna Szarszewska

Skip to content