Praca – Informatyk

Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych w Częstochowie zatrudni w roku szkolnym 2022/23 nauczyciela informatyki w wymiarze 8 godzin tygodniowo. Do obowiązków nauczyciela będzie należał nadzór nad pracowniami informatycznymi, opieka nad serwerem, prowadzenie strony internetowej, przygotowanie pracowni do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz praca w charakterze asystenta technicznego podczas egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Szczegółowe informacje pod numerem 34 361 17 15.

Skip to content