Praca dla nauczyciela wspomagającego

Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych w Częstochowie zatrudni w wymiarze 9 godzin w roku szkolnym 2022/23 nauczyciela wspomagającego posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej  (Autyzm w tym zespół Aspergera) w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm w tym zespół Aspergera, jak również ze względu na niepełnosprawności sprzężone, nauczyciela wspomagającego posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej. Szczegółowe informacje pod numerem 34 361 17 15.

Skip to content