OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na przeprowadzenie kursu nauki jazdy kategorii B i T
w zakresie niezbędnym do zdania egzaminu państwowego

Zespół Szkół Gastronomicznych w Częstochowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego
w dniu 2.01.2023 r. postępowania wybrana została najkorzystniejsza oferta złożona przez
Ośrodek Szkolenia Kierowców Nauka Jazdy Marek Szlacheta Armii Krajowej, 42-230
Koniecpol

Skip to content