Oferta kompleksowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci, młodzieży szkolnej oraz personelu placówek oświatowych

Firma InterRisk przygotowała dla Szkoły kompleksową ofertę ochrony ubezpieczeniowej dla uczniów i pracowników. Prosimy o zapoznanie się z ofertą przedstawioną w poniższych załącznikach.

Skip to content