[/db_pb_slide]
[/db_pb_slide]
[/db_pb_slide]
[/db_pb_slide]
[/db_pb_slide]
[/db_pb_fullwidth_slider]

O projekcie Erasmus Plus

Wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnej placówki edukacyjnej oraz oczekiwaniom uczniów i nauczycieli, Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Częstochowie podjął działania zmierzające do   podjęcia współpracy międzynarodowej w ramach Unii Europejskiej i ogólnie pojętej współpracy międzynarodowej.

Dążąc do wzmacniania innowacyjności i zwiększania atrakcyjności placówki, szkoła ubiegała się i otrzymała

Akredytację o numerze 2021-1-PL01-KA120-VET-000045844 na lata 2021-2027 w programie:

Erasmus +

w sektorze

 Kształcenie i Szkolenia Zawodowe

 

 

Akredytacja Erasmus+ oferuje szkole możliwość organizowania praktyk zagranicznych dla uczniów i uczennic ZSG

 

W projekcie w każdym roku jego trwania będą organizowane 4 tygodniowe praktyki zagraniczne dla 12 uczniów/uczennic technikum o kierunkach:

– technik organizacji turystyki,

– technik żywienia i usług gastronomicznych,

– technik hotelarstwa,

– technik usług kelnerskich.

 

Podczas zagranicznych praktyk uczniowie:

– podniosą kompetencje na etapie wstępnego kształcenia zawodowego, wykorzystają wiedzę teoretyczną w praktyce, zdobędą nowe doświadczenia zawodowe u zagranicznego pracodawcy,

– rozwiną kompetencje językowe dzięki komunikacji w sytuacjach codziennych oraz zawodowych,

– poznają nowoczesne urządzenia, technologie i organizację pracy, a zdobyte doświadczenia przeniosą na grunt polski.

– zdobędą certyfikat z zakładu pracy, w którym odbywa się staż z wykazem wykonywanych zadań w języku polskim i angielskim, co w znacznej mierze ułatwią uczniom start w zawodzie i udział w kształceniu przez całe życie,

– rozwiną kompetencje społeczne, kreatywność i chęć samorozwoju, nauczą się jak radzić sobie w nowych, często stresujących sytuacjach

– wezmą udział w ciekawym programie kulturowym, wycieczkach fakultatywnych, zwiedzaniu kraju odbywania stażu,

 

Udział uczniów w projekcie jest całkowicie finansowany ze środków unijnych. Dotyczy to stażu za granicą jak również zajęć do niego przygotowujących w szkole. Przed stażem uczestnicy wezmą udział w kursie języka angielskiego zawodowego, zajęciach kulturowych i psychologiczno-pedagogicznych, które częściowo zrealizowane będą również za granicą m.in. poprzez udział w kursie językowym kraju docelowego oraz wycieczkach do najciekawszych i najważniejszych zakątków kraju partnera.

 

Akredytacja Erasmus+ oferuje również możliwość organizowania zagranicznych kursów i szkoleń dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w ZSG.

W projekcie w każdym roku jego trwania będą organizowane 7 dniowe kursy/szkolenia zagraniczne dla 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych związanych z branżą gastronomiczną i turystyczną.

 

Celem projektu jest:

 

– zdobycie nowego doświadczenia zawodowego w gastronomii i turystyce w warunkach międzynarodowych związane z nauczanym zawodem i wykorzystanie je w kształceniu uczniów,

– rozwój kompetencji językowych, społecznych i osobistych nauczycieli, co służyć ma podniesieniu jakości pracy szkoły,

– przenoszenie dobrych praktyk z krajów UE do placówki.

 

Dofinansowanie pokrywa w całości transport, zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie wszystkich uczestników oraz przygotowanie językowe, kulturowe i psychologiczno – pedagogiczne uczniów.

 

 

 

Aktualności

KONKURS „ZDROWY POCZĄTEK DNIA”

Śląska Kurator Oświaty zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych woj. śląskiego do wzięcia udziału w konkursie pn. „Zdrowy początek dnia”. Przedmiotem konkursu jest podzielenie się swoją propozycją śniadania – zdrowego i pełnowartościowego posiłku. Uczniowie w oparciu...

Napisz do nas

14 + 14 =

Kontakt

Zespół Szkół Gastronomicznych
im. M. Skłodowskiej - Curie
42-202 Częstochowa, ul. Worcella 1

tel.: (34) 361 17 15, faks: (34) 361 17 15
e-mail: [email protected]

Klauzula informacyjna do formularza kontaktowego: zsg.czest.pl/rodo/

 

Skip to content