Listopad – miesiącem patronki w ZSG

7 listopada 2021 roku obchodziliśmy kolejną 154. rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej-Curie –patronki naszej Szkoły.

W listopadzie w klasach pierwszych technikum i szkoły branżowej odbywały się lekcje o Marii Skłodowskiej-Curie. Dla uczniów była to okazja do przypomnienia sobie sylwetki i dorobku naukowego uczonej, a także świętowania. Podsumowanie obchodów stanowił Szkolny Konkurs Wiedzy o Marii Skłodowskiej-Curie. Zgłosiło się do niego 6 zespołów z klas pierwszych.

Oto wyniki:

I miejsce ex aequo – zespoły z klas 1TW i 1TA;

III miejsce – zespół z klasy 1b.

Wyróżnione zespoły otrzymały nagrody, a wszyscy uczestnicy konkursu pamiątkowe dyplomy.

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział.

Obchody przygotowali i całość nadzorowali: Danuta Peroń i Leszek Bąk.

Skip to content