Kolejny tydzień włoskich praktyk za nami.

W ubiegłym tygodniu od 29 maja do 2 czerwca, v-ce dyrektor szkoły pan Krzysztof Pijet odwiedził uczestników projektu Erasmus+ podczas wizyty monitorującej. Aktualnie w Rimini we Włoszech przebywa na praktykach grupa 12 uczniów ZSG wraz z opiekunami, koordynatorem projektu panią Agnieszką Paszkowską oraz panią Magdaleną Wrześniewską.
Wizyta miała na celu monitoring przebiegu praktyk grupy uczestników w ramach kolejnego projektu z programu Erasmus +. Nasi uczniowie, zgodnie z przygotowanymi wcześniej harmonogramami praktyk, pracują we włoskich restauracjach i hotelach. Ponadto uczestniczą w programie kulturalnym – wycieczkach, podnoszą umiejętności językowe i społeczne. Dyrektor szkoły, pan Krzysztof Pijet, sprawdził prawidłowość przebiegu praktyk, warunki mieszkaniowe i żywieniowe, miał również możliwość spotkania z pracodawcami oraz bezpośredniej obserwacji uczniów podczas praktyki w miejscach pracy. Zorganizowano spotkanie z uczniami, na którym omawiane były sprawy bieżące dotyczące pobytu, uczniowie mieli możliwość wypowiedzenia się na temat swoich odczuć w związku z praktykami we Włoszech.
Wizyta potwierdziła prawidłowość przebiegu praktyk z opracowanymi wcześniej dokumentami. Cieszymy się, że nasi uczniowie mają zagwarantowane bardzo dobre warunki mieszkaniowe i żywieniowe oraz są zadowoleni z wyjazdu. Dziękujemy partnerowi za ciepłe przyjęcie naszej młodzieży i delegacji szkolnej.

Skip to content