ERASMUS + REKRUTACJA DO PROJEKTU

Od piątku 10 czerwca 2022 roku rusza rekrutacja uczniów na miesięczne praktyki zagraniczne do Włoch (2-28.10.2022) w ramach programu Erasmus+.

W praktykach mogą brać udział uczniowie Technikum nr 8 ZSG, którzy w dniu wyjazdu będą pełnoletni.

Zainteresowanych uczniów prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji (załącznik nr 1), wypełnieniem wraz z wychowawcą Formularza Zgłoszeniowego (załącznik nr 2) dostępnego w wersji papierowej w sekretariacie szkoły i oddaniem go do dnia 30.06.2022 roku do sekretariatu.

Proszę również o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi włoskiej instytucji organizującej praktyki (linki).

 

Koordynator projektu

Agnieszka Paszkowska

Skip to content