Częstochowskie Dni Rodziny w Zespole Szkół Gastronomicznych

Zespół Szkół Gastronomicznych im. M. Curie-Skłodowskiej

Częstochowskie Dni Rodziny

1. Konsultacje ze specjalistami:

– dr M. Czerw: pedagog specjalny, specjalizuje się w pracy z uczniem z niepełnosprawnościami (w tym intelektualną, ASD), terapii pedagogicznej i specyficznych trudnościach w uczeniu się – 06.06.2024, 13.06.2024 godz. 16:00-17:00 – sala A15.

– dr E. Karpuszenko: pedagog, pedagog resocjalizacyjny, skupia swoją uwagę na przeciwdziałaniu uzależnieniom od substancji psychoaktywnych i behawioralnych oraz patologiach społecznych – 06.06.2024, 13.06.2024 godz. 16:00-17:00 – sala A15.

– mgr K. China: pedagog, tutor – 3.06.2024, 10.06.2024 godz. 16:00-17:00 – sala A15.

– mgr M. Turhi: psycholog, specjalista z zakresu podwójnej diagnozy (narkomania i choroby psychiczne), interwent w zakresie kryzysu psychologicznego – 3.06.2024, 10.06.2024 godz. 16:00-17:00 – sala A15.

– mgr D. Słaby: pedagog terapeuta, specjalizuje się w pracy z uczniem z niepełnosprawnościami (w tym intelektualną, ASD) – 06.06.2024, 13.06.2024 godz. 16:00-17:00 – sala A15.

2. Festyn dobroczynny na Dzień Dziecka w dniu 2.06.2024 r. – współorganizowanie we współpracy z Parafią Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Częstochowie, ul. Starzyńskiego 11.

W ramach festynu zaplanowano: zabawy taneczne, występy taneczne, loterię fantową, zamek dmuchany dla dzieci, kawiarenkę z kawą i ciastem, grill oraz losowanie nagrody głównej.

3. Warsztaty: „Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze)” – prowadzący E. Karpuszenko – 13.06.2024 godz. 17:00-17:45 – A18

4. Warsztaty: „Tolerancja wobec inności” – prowadzący M. Czerw, D. Słaby – 13.06.2024 godz. 17:00-17:45 – A20

5. Warsztaty: „Kryzys psychologiczny u nastolatka” – prowadzący M. Turhi – 03.06.2024 godz. 17:00-17:45 – A18

6. Warsztaty: „Jak rozmawiać z dzieckiem” – prowadzący M. Czerw – 06.06.2024 godz. 17:00-17:45 – A18.

7. Warsztaty: „Porozumienie bez przemocy” – prowadzący K. China – 10.06.2024 godz. 17:00-17:45 – A18.

8. Konsultacje z dzielnicowymi – zarówno rodzice, jak i uczniowie będą mogli zadać funkcjonariuszom pytania na interesujące ich tematy prawne – 06.06.2024 godz. 16:00-17:00.

9. Uczestnictwo w innych działaniach realizowanych na terenie miasta Częstochowy zgodnie z ustalonym harmonogramem dostępnym na stronie Urzędu Miasta po 10 maja 2024 r.

Skip to content