Akredytacja Erasmus+

Czekali, czekali i się doczekali….

Akredytacja jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus, i jest ona przyznawana jednorazowo na całą edycję programu (5 lat).

Akredytacja w sektorze Kształcenie i Szkolenie Zawodowe w praktyce oznacza, że uczniowie klas technikum w Zespole Szkół Gastronomicznych  w okresie 5 lat będą odbywać praktyki zawodowe za granicą. Wszystkie działania związane z przygotowanie uczniów oraz ich wyjazdem będą w 100% finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Poza zdobyciem cennego doświadczenia zawodowego uczniowie będą zwiedzać europejskie atrakcje turystyczne, poznają kulturę innego kraju oraz udoskonalą umiejętności językowe.

Wszystkie działania będą zorganizowane z zachowaniem wysokiego poziomu standardów bezpieczeństwa i ochrony uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Strona Erasmus+ w Zespole Szkół Gastronomicznych

 

Skip to content