ERASMUS PLUS – przedłużenie rekrutacji

W związku ze zmianą terminu praktyk zawodowych we Włoszech, podjęto decyzję o przedłużeniu
rekrutacji do projektu do 21.10.2022 roku. Dnia 26.10.2022 i 02.11.2022 (do wyboru dla ucznia) o
godz. 13.30 w sali A24 przeprowadzone zostaną obowiązkowe ustne egzaminy z języka angielskiego
– drugi etap rekrutacji.
Rekrutacja skierowana jest do uczniów klas 4tych technikum ZSG, kierunków gastronomiczno-
hotelarskich. Nowy planowany termin praktyk – 05.02.2023-05.03.2023
Zainteresowane osoby proszone są o zapoznanie się z regulaminem praktyk (zał. nr 1), wypełnieniem
formularza zgłoszeniowego (zał. nr 2) i dostarczeniem go do pani Agnieszki Paszkowskiej do
21.10.2022. Formularz dostępny u pani Paszkowskiej lub na stronie szkoły.

Regulamin rekrutacji- załącznik nr 1

Formularz zgłoszeniowy-załacznik nr 2

Koordynator projektu
Agnieszka Paszkowska

Skip to content