Rodzic

Rada Rodziców


Zebrania Rady Rodziców odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 17.00.

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Częstochowie
ul. Worcella 1 42-202 Częstochowa
NIP: 949-159-88-03
Bank: Bank Ochrony Środowiska

Numer rachunku 90 1540 1014 2101 0004 9006 0001

Zebrania z rodzicami


Lp.TerminInformacja dla rodzicówCel
1.08.09.2021Zebranie z rodzicamiPrzekazanie informacji o prawach i obowiązkach wynikających ze Statutu oraz zasadach oceniania klasyfikowania. Wybór nowej Rady Rodziców
2.05.10.2021Zebranie z rodzicami klas maturalnychPoinformowanie rodziców o procedurach maturalnych i egzaminów zawodowych.
3.17.11.2021Zebranie z rodzicami klas maturalnych i klas pozostałych.Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach i frekwencji na pierwsze półrocze - klasy maturalne.
4.21.12.2021Zebranie z rodzicami klas maturalnych i klas pozostałych.Poinformowanie o otrzymanych ocenach na pierwsze półrocze.
5.31.01.2022Zebrania z rodzicami klas pozostałychPoinformowanie o otrzymanych ocenach na pierwsze półrocze
6.15.03.2022Zebranie z rodzicami klas maturalnychPoinformowanie o proponowanych ocenach na koniec roku.
7.12.05.2022Zebranie z rodzicami klas pozostałychPoinformowanie rodziców o proponowanych ocenach na koniec roku.

Pedagog szkolny


Dyżury pedagogów szkolnych

 Pedagog szkolny
dr Elena Karpuszenko
Pedagog szkolny
mgr Katarzyna China
poniedziałek9.00 - 9.50
11.50 - 14.30
9.00 - 14.00
wtorek10.40 - 14.4012.00 - 17.00
środa8.00 - 13.408.00 - 13.00
czwartek8.00 - 10.00
11.40 - 14.10
13.00 - 17.00
piątek8.00 - 10.00
11.40 - 13.00
10.00 - 13.00


W ramach działań wspierających rodziców i uczniów w gabinecie pedagogów szkolnych w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca dyżuruje psycholog w godzinach 12.00 – 14:00.
Pedagodzy szkolni oferują na terenie szkoły różnego rodzaju zajęcia specjalistyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia. Pracują z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, posiadających szczególne wskazania do zindywidualizowanego procesu kształcenia.

Oferta pomocy pedagogicznej dla rodziców i uczniów ZSG:

  • Doraźna pomoc psychologiczno – pedagogiczna rodzicom, nauczycielom i uczniom w ramach działalności „Grupy wsparcia” we współpracy z psychologiem Zespołu Poradni Psychologiczno– Pedagogicznych. Poradni nr 2. Spotkania w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w gabinecie pedagoga szkolnego w ZSG.
  • Specjalistyczne zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne prowadzone na terenie szkoły przez pedagoga szkolnego.
  • Diagnozowanie wstępne i kierowanie na badania psychologiczne , pedagogiczne uczniów z problemami edukacyjnymi, społecznymi lub emocjonalnymi do Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

Aktualności

ERASMUS + REKRUTACJA DO PROJEKTU

ERASMUS + REKRUTACJA DO PROJEKTU

Od piątku 10 czerwca 2022 roku rusza rekrutacja uczniów na miesięczne praktyki zagraniczne do Włoch (2-28.10.2022) w ramach programu Erasmus+. W praktykach mogą brać udział uczniowie Technikum nr 8 ZSG, którzy w dniu wyjazdu będą pełnoletni. Zainteresowanych uczniów...

Praca dla nauczyciela wspomagającego

Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych w Częstochowie zatrudni w wymiarze 9 godzin w roku szkolnym 2022/23 nauczyciela wspomagającego posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej  (Autyzm w tym zespół Aspergera) w celu współorganizowania kształcenia...

Praca – Informatyk

Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych w Częstochowie zatrudni w roku szkolnym 2022/23 nauczyciela informatyki w wymiarze 8 godzin tygodniowo. Do obowiązków nauczyciela będzie należał nadzór nad pracowniami informatycznymi, opieka nad serwerem, prowadzenie strony...

Napisz do nas

6 + 12 =

Kontakt

Zespół Szkół Gastronomicznych
im. M. Skłodowskiej - Curie
42-202 Częstochowa, ul. Worcella 1

tel.: (34) 361 17 15, faks: (34) 361 17 15
e-mail: zsg@edukacja.czestochowa.pl

Klauzula informacyjna do formularza kontaktowego: zsg.czest.pl/rodo/

 

Skip to content