Rodzic

Rada Rodziców


Zebrania Rady Rodziców odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 17.00.

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Częstochowie
ul. Worcella 1 42-202 Częstochowa
NIP: 949-159-88-03
Bank: Bank Ochrony Środowiska

Numer rachunku 90 1540 1014 2101 0004 9006 0001

Zebrania z rodzicami


L.p.TerminPrzedsięwzięcieCel
109-10.09.2020r.Zebranie z rodzicami wszystkich klasPrzekazanie informacji o prawach i obowiązkach wynikających ze Statutu oraz zasadach oceniania i klasyfikowania. Wybór nowej Rady Rodziców
206.10.2020r.Zebranie z rodzicami klas maturalnychPoinformowanie rodziców o procedurach maturalnych i egzaminach zawodowych
317.11.2020r.Zebranie z rodzicami klas maturalnych i klas pozostałychPoinformowanie rodziców o proponowanych ocenach i frekwencji na pierwszy semestr
421.12.2020r.Zebranie z rodzicami klas maturalnych i klas pozostałychPoinformowanie rodziców o otrzymanych ocenach na pierwszy semestr
528.01.2021r.Zebranie z rodzicami klas pozostałychPoinformowanie o ocenach otrzymanych na pierwszy semestr.
623.03.2021r.Zebranie z rodzicami klas maturalnychPoinformowanie o proponowanych ocenach na koniec roku.
718.05.2021r.Zebranie z rodzicami klas pozostałychPoinformowanie rodziców o proponowanych ocenach na koniec roku.

Pedagog szkolny


Dyżury pedagogów szkolnych

 Pedagog szkolny
mgr Katarzyna China
Pedagog szkolny
dr Elena Karpuszenko
poniedziałek9.00 - 14.0013.00 - 17.15
wtorek12.00 - 17.008.00 - 13.00
środa8.00 - 13.0014.45 - 18.00
czwartek13.00 - 17.008.00 - 10.00
10.45 - 14.30
piątek13.00 - 16.008.00 - 10.00
11.40 - 13.25

W ramach działań wspierających rodziców i uczniów w gabinecie pedagogów szkolnych w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca dyżuruje psycholog w godzinach 10.30 – 12:30.
Pedagodzy szkolni oferują na terenie szkoły różnego rodzaju zajęcia specjalistyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia. Pracują z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, posiadających szczególne wskazania do zindywidualizowanego procesu kształcenia.

Oferta pomocy pedagogicznej dla rodziców i uczniów ZSG:

  • Doraźna pomoc psychologiczno – pedagogiczna rodzicom, nauczycielom i uczniom w ramach działalności „Grupy wsparcia” we współpracy z psychologiem Zespołu Poradni Psychologiczno– Pedagogicznych. Poradni nr 2. Spotkania w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w gabinecie pedagoga szkolnego w ZSG.
  • Specjalistyczne zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne prowadzone na terenie szkoły przez pedagoga szkolnego.
  • Diagnozowanie wstępne i kierowanie na badania psychologiczne , pedagogiczne uczniów z problemami edukacyjnymi, społecznymi lub emocjonalnymi do Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

Aktualności

Napisz do nas

15 + 15 =

Kontakt

Zespół Szkół Gastronomicznych
im. M. Skłodowskiej - Curie
42-202 Częstochowa, ul. Worcella 1

tel.: (34) 361 17 15, faks: (34) 361 17 15
e-mail: zsg@edukacja.czestochowa.pl

Klauzula informacyjna do formularza kontaktowego: zsg.czest.pl/rodo/

 

Skip to content