Zebrania z rodzicami - ZSG Częstochowa

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Zebrania z rodzicami

Rodzic

L.p.

Termin

Przedsięwzięcie

Cel

1

05.09.2019r.

Zebranie z rodzicami wszystkich klas

Przekazanie informacji o prawach i obowiązkach wynikających ze Statutu oraz zasadach oceniania i klasyfikowania. Wybór nowej Rady Rodziców

2

03.10.2019r.

Zebranie z rodzicami klas maturalnych

Poinformowanie rodziców o procedurach maturalnych i egzaminach zawodowych

3

14.11.2019r.

Zebranie z rodzicami klas maturalnych

Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach i frekwencji na pierwszy semestr

4

05.12.2019r.

Zebranie z rodzicami klas pozostałych

Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach na pierwszy semestr

5

18.12.2019r.

Zebranie z rodzicami klas maturalnych

Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach na pierwszy semestr

6

10.01.2020r.

Zebranie z rodzicami klas pozostałych

Poinformowanie o ocenach otrzymanych na pierwszy semestr.

7

16.03.2020r.

Zebranie z rodzicami klas maturalnych

Poinformowanie o proponowanych ocenach na koniec roku.

8

12.05.2020r.

Zebranie z rodzicami klas pozostałych

Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach na koniec roku.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

23-31grudnia 2019r.
09 stycznia 2020r.
10 stycznia 2020r.
13-26 stycznia 2020r.
09-14 kwietnia 2020r.
04 maja 2020r.
05 maja 2020r.
06 maja 2020r.
12 czerwca 2020r.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego