Zawodowa współpraca 3 - ZSG Częstochowa

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Zawodowa współpraca 3

Szkoła > Projekty Unijne

Celem głównym Projektu jest poprawa jakości kształcenia w 2 zespołów szkół zawodowych, dostosowanie ich oferty do potrzeb rynku pracy oraz współczesnych rozwiązań technicznych poprzez udział 190 (88K) uczniów/uczennic w doradztwie edukacyjno- zawodowym, kursach zawodowych, w tym certyfikowanych, zajęciach specjalistycznych i rozwijających kompetencje kluczowe oraz doposażenie pracowni zawodu i zakup pomocy dydaktycznych, a także podniesienia jakości nauczania nauczycieli/ek nauki zawodu poprzez udział 20 (18K) nauczycieli/ek w kursach i szkoleniach doskonalących oraz studiach podyplomowych.

Ogłoszenie o naborze

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego