Uwaga !!! Stypendium szkolne.

Dla osób zameldowanych w Częstochowie  (osoby które złożyły wniosek we wrześniu 2020)

Dotyczy zakupów dokonanych od stycznia 2021 do czerwca 2021.Prosimy o dostarczanie oryginałów faktur i rachunków imiennych, do pokoju A 10 .
w dniach 05 do 08 czerwca 2021 roku.  Miesięczna wysokość stypendium szkolnego za okres od stycznia do czerwca wynosi 120 zł/miesiąc.

Skip to content