Kalendarz roku

L.p.TerminPrzedsięwzięcieCel 
1.         01.09.2021Rozpoczęcie roku szkolnego
2.         08.09.2021Zebranie z rodzicamiPrzekazanie informacji o prawach i obowiązkach wynikających ze Statutu oraz zasadach oceniania klasyfikowania. Wybór nowej Rady Rodziców.
3.         15.09.2021Konferencja Rady PedagogicznejZatwierdzenie planów i dokumentów na bieżący rok szkolny.
4.         23.09.2021Posiedzenie Zespołu WychowawczegoUczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
5.         05.10.2021Zebranie z rodzicami klas maturalnychPoinformowanie rodziców o procedurach maturalnych i egzaminów zawodowych.
6.         15.10.2021Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
7.         .10.2021Próbna ewakuacja
8.         12.11.2021Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
9.         15.11.2021Wystawienie proponowanych ocen w klasach maturalnych oraz w branżowej szkole II stopnia na pierwsze półrocze
10.     17.11.2021Zebranie z rodzicami klas maturalnych oraz z rodzicami klas pozostałychPoinformowanie rodziców o proponowanych ocenach i frekwencji na pierwsze półrocze
11.     14.12.2021Wystawienie ocen na pierwsze półrocze w klasach maturalnych oraz w bran¿owej szkole II stopnia na pierwsze pó³rocze
12.     16.12.2021Konferencja Rady PedagogicznejKlasyfikacja klas maturalnych oraz słuchaczy branżowej szkoły II stopnia.
13.     17.12.2021Wystawienie proponowanych ocen na pierwsze półrocze w klasach pozostałych
14.     21.12.2021Zebranie z rodzicami klas pozostałychPoinformowanie o proponowanych ocenach na pierwsze półrocze.
Zebranie z rodzicami klas maturalnychPoinformowanie o otrzymanych ocenach na pierwsze półrocze.
15.     od 23.12.2021Zimowa przerwa świąteczna (Boże Narodzenie)Dni wolne od zajêæ dydaktycznych
do 31.12.2021
16.     10.01.2022Egzaminy zawodowe (część praktyczna-d)Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
formuła 2012,2017 i 2019
17.     11.01.2022Egzaminy zawodowe (część pisemna)
formuła 2012 i 2017
formuła 2019 (część pisemna przy komputerze)
11-15.01.2022
18.     12.01-6.02.2022Egzaminy zawodowe (część praktyczna-w)
formuła 2017)
19.     25.01.2022Wystawienie ocen w klasach pozostałych na pierwsze półrocze
20.     27.01.2022Konferencja Rady PedagogicznejKlasyfikacja klas pozostałych
21.     31.01.2022Zebrania z rodzicami klas pozostałychPoinformowanie o otrzymanych ocenach na pierwsze półrocze
22.     14-27.02.2022Ferie zimowe
23.     11.03.2022Wystawienie ocen proponowanych na koniec roku w klasach maturalnych i bran¿owej szkole II stopnia
24.     15.03.2022Zebranie z rodzicami klas maturalnychPoinformowanie o proponowanych ocenach na koniec roku.
25.     14-19.04.2022Wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc)Dni wolne od zajęć dydaktycznych
26.     13.04.2022Wystawienie ocen w klasach maturalnych i branżowej szkole II stopnia
27.     21.04.2022Konferencja Rady PedagogicznejKlasyfikacja klas maturalnych
28.     22.04.2022Ewentualne egzaminy klasyfikacyjne w klasach maturalnych i bran¿owej szkole II stopnia
29.     26.04.2022Konferencja Rady PedagogicznejZatwierdzenie wyników klasyfikacji i podjęcie uchwały o ukończeniu szkoły przez uczniów klas czwartych oraz słuchaczy branżowej szkoły II stopnia
30.     29.04.2022Zakończenie nauki w klasach maturalnych oraz w branżowej szkole II stopnia.
31.     04.05.2022Matura pisemnaDni wolne od zajęć dydaktycznych04.05.2022
poniedziałek(język polski)
05.05.202205.05.2022
wtorek(matematyka)
06.05.202206.05.2022
środa(język angielski)
32.     10.05.2022Wystawienie proponowanych ocen w klasach pozostałych.
czwartek
33.     12.05.2022Zebranie z rodzicami klas pozostałychPoinformowanie rodziców o proponowanych ocenach na koniec roku.
34.     1.06.2022Egzaminy zawodowe (część praktyczna -d)
formuła 2019
35.     2-7.06.2022Egzaminy zawodowe (część pisemna)
formuła 2019 ( przy komputerze)
Egzaminy zawodowe (część praktyczna -w) formuła 2019
36.     1-19.06.2022Egzaminy zawodowe (część praktyczna -w)
formuła 2019
37.     10.06.2022Wystawienie ocen w klasach pozostałych
38.     14.06.2022Konferencja Rady PedagogicznejKlasyfikacja klas pozostałych
39.     15.06.2022Ewentualne egzaminy klasyfikacyjne w klasach pozostałych
17.06.2022Ewentualne egzaminy klasyfikacyjne w klasach pozostałych
40.     23.06.2022Konferencja Rady Pedagogicznej. Posiedzenie Zespołu Wychowawczego.Zatwierdzenie klasyfikacji klas pozostałych.
Ewaluacja pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
41.     20.06.2022Egzaminy zawodowe (część praktyczna)
formuła 2012,2017.
42.     21.06.2022Egzaminy zawodowe (część pisemna)
formuła 2012,2017.
43.     22.06.2022Egzaminy zawodowe (część praktyczna-wykonanie)
formuła 2012,2017.
44.     24.06.2022Zakończenie roku szkolnego.
45.     29.08.2022Konferencja Rady Pedagogicznej.Podsumowanie roku szkolnego.

Aktualności

II transza STYPENDIÓW SZKOLNYCH na okres I-VI.2022r.

II transza STYPENDIÓW SZKOLNYCH na okres I-VI.2022r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie informuje, iż ruszyła procedura związana z uruchomieniem drugiej transzy stypendium szkolnego dla uczniów w roku szkolnym 2021/2022 za okres od stycznia 2022 r. do czerwca 2022 r. Podstawą przyznania pomocy w formie...

Warsztaty cukiernicze: ,,Słodki stół”

Warsztaty cukiernicze: ,,Słodki stół”

W dniach 8-9 oraz 22-23 kwietnia w ramach projektu pod nazwą ,,Zawodowa współpraca 3” odbyły się warsztaty cukiernicze: ,,Słodki stół”. W projekcie uczestniczyło 18 uczniów z klasy 3TA. Ćwiczyli oni sporządzanie różnych wyrobów cukierniczych, które następnie...

Warsztaty kulinarne: “ Zdrowa Przekąska”

Warsztaty kulinarne: “ Zdrowa Przekąska”

Dnia 18 03.2022r w naszej szkole zostały zorganizowane Warsztaty kulinarne: “ Zdrowa Przekąska”.  Celem  których była promocja szkoły oraz propagowanie zdrowego  odżywiania. Uczestnikami warsztatów byli wychowankowie Domu dziecka w Kłobucku. W czasie trwania...

Napisz do nas

7 + 12 =

Kontakt

Zespół Szkół Gastronomicznych
im. M. Skłodowskiej - Curie
42-202 Częstochowa, ul. Worcella 1

tel.: (34) 361 17 15, faks: (34) 361 17 15
e-mail: zsg@edukacja.czestochowa.pl

Klauzula informacyjna do formularza kontaktowego: zsg.czest.pl/rodo/

 

Skip to content