Kalendarz roku

L.p.TerminPrzedsięwzięcieCel 
1.         01.09.2022Rozpoczęcie roku szkolnego
2.         08.09.2022Zebranie z rodzicamiPrzekazanie informacji o prawach i obowiązkach wynikających ze Statutu oraz zasadach oceniania klasyfikowania. Wybór nowej Rady Rodziców.
3.         14.09.2022Konferencja Rady PedagogicznejZatwierdzenie planów i dokumentów na bieżący rok szkolny.
4.         29.09.2022Posiedzenie Zespołu WychowawczegoUczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
5.         .10.2022Próbna ewakuacja
6.         31.10.2022Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
7.         10.11.2022Wystawienie proponowanych ocen w klasach maturalnych oraz w branżowej szkole II stopnia na pierwsze półrocze
8.         15.11.2022Zebranie z rodzicami klas maturalnych oraz z rodzicami klas pozostałychPoinformowanie rodziców o proponowanych ocenach i frekwencji na pierwsze półrocze
9.         05.12.2022Wystawienie proponowanych ocen w klasach pozostałych
10.     07.12.2022Zebranie z rodzicami klas pozostałychPoinformowanie o proponowanych ocenach oraz frekwencji na pierwsze półrocze
11.     13.12.2022Wystawienie ocen na pierwsze półrocze w klasach maturalnych oraz w branżowej szkole II stopnia na pierwsze pó³rocze
12.     15.12.2023Konferencja Rady PedagogicznejKlasyfikacja klas maturalnych oraz słuchaczy Branżowej Szkoły II Stopnia
13.     20.12.2022Zebranie z rodzicami klas maturalnychPoinformowanie o proponowanych ocenach na pierwsze półrocze.
14.23.12.2022 do 31.12.2022Zimowa przerwa świąteczna Boże NarodzenieDni wolne od zajęć dydaktycznych
15.05.01.2023Wystawienie ocen w klasach pozostałych na pierwsze półrocze
16.  09.01.2023Egzaminy zawodowe (część praktyczna-d) formuła 2012,2017,2019Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
17.     10.01.2023Konferencja Rady PedagogicznejKlasyfikacja klas pozostałych
formuła 2012,2017 i 2019
18.     12.01.2023Zebrania z rodzicami klas pozostałychPoinformowanie o proponowanych ocenach na pierwsze półrocze.
19.10-14.01.2023Egzaminy zawodowe (część pisemna)
formuła 2012 i 2017
formuła 2019 (część pisemna przy komputerze
20.17.01-19.01.2023Egzaminy zawodowe (część praktyczna-w)
21.16.-29.01.2023Ferie zimowe
22.   31.01.2023Konferencja Rady PedagogicznejZatwierdzenie wyników klasyfikacji
23.14.03.2023Wystawienie ocen w klasach maturalnych i branżowej szkole II stopnia
24.     16.03.2023Zebranie z rodzicami klas maturalnych oraz rodzicami klas pozostałychPoinformowanie o proponowanych ocenach na koniec roku.
25.    6-11.03.2023Wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc)Dni wolne od zajęć dydaktycznych
26.   17.04.2023Wystawienie ocen w klasach maturalnych i w Branżowej Szkole II Stopnia
27.  19.04.2023Konferencja Rady PedagogicznejKlasyfikacja klas maturalnych
28.     20-21.04.2023Ewentualne egzaminy klasyfikacyjne w klasach maturalnych i Branżowej Szkole II stopnia
29.25.04.2023Konferencja Rady PedagogicznejZatwierdzenie wyników klasyfikacji i podjęcie uchwały o ukończeniu szkoły przez uczniów klas czwartych oraz słuchaczy branżowej szkoły II stopnia
30.    28.04.2023Zakończenie nauki w klasach maturalnych oraz w branżowej szkole II stopnia.
31.02.05.2023Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
32.     04.05.2023
05.05.2023
08.05.2023
Matura pisemnaDni wolne od zajęć dydaktycznych04.05.2023 polski
05.05.2023 angielski
08.05.2023 matematyka
33.    11.05.2023Wystawienie proponowanych ocen w klasach pozostałych.
34.  12.05.2023Zebranie z rodzicami klas pozostałychPoinformowanie rodziców o proponowanych ocenach na koniec roku.
35.1.06.2023Egzaminy zawodowe (część praktyczna -d)Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
36.     2-7.06.2023Egzaminy zawodowe (część pisemna przy komputerze)Dni wolne od zajęć dydaktycznych
02.06.2023 (piątek)
05.06.2023 (poniedziałek)
37.     1-18.06.2023Egzaminy zawodowe (część praktyczna -w)
38.     09.06.2023Dzień po Bożym CieleDzień wolny od zajęć dydaktycznych
39.     12.06.2023Wystawienie ocen w klasach pozostałych
40.     14.06.2023Konferencja Rady PedagogicznejKlasyfikacja klas pozostałych
41.     15-16.06.2023Ewentualne egzaminy klasyfikacyjne w klasach pozostałych
42.     20.06.2023Konferencja Rady Pedagogicznej. Posiedzenie Zespołu Wychowawczego.Zatwierdzenie klasyfikacji klas pozostałych.
43.     23.06.2023Zakończenie roku szkolnego
44.     29.08.2023Konferencja Rady Pedagogicznej.Podsumowanie roku szkolnego

Aktualności

Dodatkowa rekrutacja do projektu ERASMUS+

W związku ze zmianą terminu praktyk zawodowych we Włoszech, podjęto decyzję o przedłużeniu rekrutacji do projektu do 30.09.2022 roku. Rekrutacja skierowana jest do uczniów klas 4tych technikum ZSG, kierunki gastronomiczno- hotelarskie, którzy jako absolwenci szkoły...

Stypendium szkolne- Mops

Stypendium szkolne- Mops

Szanowni Państwo W dniach 01 – 15września 2021 można składać wnioski do stypendium szkolnego MOPS. Warunkami uzyskania pomocy materialnej jest trudna sytuacja materialna rodziny, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami...

Napisz do nas

3 + 1 =

Kontakt

Zespół Szkół Gastronomicznych
im. M. Skłodowskiej - Curie
42-202 Częstochowa, ul. Worcella 1

tel.: (34) 361 17 15, faks: (34) 361 17 15
e-mail: zsg@edukacja.czestochowa.pl

Klauzula informacyjna do formularza kontaktowego: zsg.czest.pl/rodo/

 

Skip to content