Technik żywienia i usług gastronomicznych - ZSG Częstochowa

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Szkoła > Kierunki kształcenia

← Wstecz

Wyuczony zawód: Technik żywienia i usług gastronomicznych

to zawód, który powstał z połączenia technika żywienia i gospodarstwa domowego, technika usług gastronomicznych oraz kucharza. Absolwent tego kierunku będzie bardziej  wszechstronny i przystosowany do wymagań pracodawców i klientów.

Cykl nauczania
: - 5 letni, kończony maturą, egzaminem zawodowym

Ulotka informacyjna

Prezentacje filmowe zawodu:


 


Uczeń jest przygotowany do  wykonywania następujących zadań zawodowych:

 •  oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania

 •  profesjonalnego sporządzania i ekspedycji potraw i napojów

 •  obsługiwania konsumentów z wykorzystaniem różnych metod obsługi

 •  planowania i oceny żywienia

 •  organizowania produkcji gastronomicznej

 •  planowania i realizacji usług gastronomicznych


Szkoła organizuje praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni (160  godzin)
w zakładach gastronomicznych na terenie gminy częstochowskiej oraz w ośrodkach wczasowych nad morzem.

Wymagania stawiane uczniom co do kształcenia w zawodzie:

 •  dobry stan zdrowia

 •  wysoka kultura osobista i poczucie estetyki

 •  zdolności manualne

 •  zdolności organizacyjne

 •  kreatywność

 •  odpowiedzialność

 •  łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi

 •  umiejętność pracy w zespole

 •  przestrzeganie tajemnicy zawodowej  i radzenie sobie ze stresem


Absolwent może podejmować pracę w obiektach zbiorowego żywienia, instytucjach zajmujących się obrotem żywnością,
upowszechniających wiedzę o żywieniu i żywności, organizacjach ochrony praw konsumenta, przedszkolach żłobkach, internatach, hotelach, restauracjach, restauracjach na statkach promach, kawiarniach, pensjonatach, domach wczasowych.                    


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego