Technik technologii żywności - ZSG Częstochowa

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Technik technologii żywności

Szkoła > Kierunki kształcenia

← Wstecz

Wyuczony zawód: Technik  technologii  żywności

Cykl nauczania: - 5 letni, kończony maturą, egzaminem zawodowym

uczeń jest przygotowany do  wykonywania następujących zadań zawodowych:

 •  wytwarzania produktów spożywczych

 •  obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów spożywczych

 •  organizowania i nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie  spożywczym

 •  kontrolowania pracy maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności


Szkoła organizuje praktyki zawodowe w wymiarze 7 tygodni (280  godzin).


Wymagania stawiane uczniom co do kształcenia w zawodzie:

 •  dobry stan zdrowia

 •  wysoka kultura osobista i poczucie estetyki

 •  zdolności manualne

 •  zdolności organizacyjne

 •  kreatywność

 •  odpowiedzialność

 •  łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi

 •  umiejętność pracy w zespole

 •  przestrzeganie tajemnicy zawodowej i radzenie sobie ze stresem


Absolwent może podejmować pracę: w zakładach przetwórstwa spożywczego, instytucjach związanych z badaniem żywności, handlem artykułami spożywczymi.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego