Konkurs na plakat - ZSG Częstochowa

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Konkurs na plakat

Uczeń > Konkursy i olimpiady

← Wstecz

Konkurs na plakat promujący Zespół Szkół Gastronomicznych
im. Marii Skłodowskiej - Curie


Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie na plakat promujący naszą szkołę. Prace (w formie elektronicznej) można zgłaszać do 24 marca 2014 roku. Uwolnij swoją wyobraźnię i sięgnij po nagrodę.


Organizatorzy konkursu :
Joanna Busłowska
Małgorzata  Łyzińska
Katarzyna Stanek
Leszek Bąk
Samorząd Szkolny ZSG

Cele konkursu:

 • przygotowanie plakatu promującego naszą placówkę wśród uczniów szkół gimnazjalnych

 • wykorzystanie nagrodzonych i wyróżnionych prac w celu promocji szkoły


Zasady uczestnictwa:

 • adresatami konkursu są uczniowie naszej szkoły, uczniowie mogą przystąpić do konkursu indywidualnie lub zespołowo (maksymalnie 2-osobowy zespół)

 • przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu promującego szkołę

 • plakat powinien być wykonany techniką komputerową w dowolnym programie graficznym i przesłany w terminie do 24 marca 2014 roku (e-mail: zsgcz@poczta.onet.pl)

 • uczestnik (uczestnicy) może zgłosić jedną, oryginalną, wykonaną samodzielnie pracę, która jest jego własnością i do której żadnych roszczeń nie mogą mieć osoby trzecie

 • do prac należy dołączyć dane autora/autorów (imię i nazwisko oraz klasę)

 • udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją jego warunków

 • twórca plakatu wyraża zgodę na jego opublikowanie na stronie internetowej szkoły z podaniem danych osobowych

 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania wykonanych prac w akcji promującej szkołę

 • wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika (zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych)


Ocena prac:
Komisja Konkursowa oceniać będzie:

 • realizację kryterium tematycznego,

 • pomysłowość autora/autorów,

 • walory artystyczne prac.


Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 27 marca 2014 roku i opublikowane na stronie internetowej szkoły.

Skład Komisji Konkursowej:
mgr inż. Arkadiusz Maślanka - dyrektor ZSG, nauczyciel informatyki,
mgr Joanna Busłowska - nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze,
mgr Małgorzata Łyzińska - nauczyciel języka polskiego,
mgr Katarzyna Stanek - nauczyciel języka polskiego,
mgr Leszek Bąk - nauczyciel fizyki i informatyki,
Patrycja Leśnikowska - uczennica klasy 2TC,
Jagoda Parys - uczennica klasy 2TC.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !

                                                                              ORGANIZATORZY 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego