Kelner - ZSG Częstochowa

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Kelner

Szkoła > Kierunki kształcenia

← Wstecz

Wyuczony zawód: Kelner

Cykl nauczania: - 4 letni, kończony maturą, egzaminem zawodowym oraz uzyskaniem  certyfikatu: kelner


Uczeń jest przygotowany do  wykonywania następujących zadań zawodowych:

 •  wykonywania usług kelnerskich obsługiwania gości

 •  opracowywania karty menu

 •  przygotowywania ofert gastronomicznych

 •  przygotowania sal konsumpcyjnych do obsługi gości

 •  wykonywania czynności związanych z obsługą gości

 •  rozliczania usług kelnerskich


Szkoła organizuje praktyki zawodowe  w wymiarze 8 tygodni (320  godzin) w tym, co najmniej 4 tygodnie z w zakładzie gastronomicznym świadczącym pełen zakres usług kelnerskich oraz w restauracjach hotelowych.


Wymagania stawiane uczniom co do kształcenia w zawodzie:

 •  dobry stan zdrowia

 •  wysoka kultura osobista i poczucie estetyki

 •  zdolności manualne

 •  zdolności organizacyjne

 •  kreatywność

 •  odpowiedzialność

 •  łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi

 •  umiejętność pracy w zespole

 •  przestrzeganie tajemnicy zawodowej i radzenie sobie ze stresem


Absolwent może podejmować pracę w obiektach zbiorowego żywienia,  hotelach, restauracjach, kawiarniach, pensjonatach, domach wczasowych, zakłady gastronomicznych  prowadzonych  przez hotele, na statkach i promach oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.

Zalety zawodu kelnera:

 • wysokie zarobki

 • możliwość kontaktu z wieloma interesującymi osobami

 • można zawrzeć znajomości z ludźmi w różnym wieku i z różnych kręgów społecznych

 • praca w miłym otoczeniu

 • satysfakcja z wyjątkowo dobrze wykonywanego zawodu

 • umiejętności i wiedza zdobyte podczas pracy w restauracji mogą się przydać w życiu w najróżniejszych okolicznościach


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego