Kalendarz roku - ZSG Częstochowa

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Kalendarz roku

Uczeń

Termin

Przedsięwzięcie

Cel

03.09.2018r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

07.09.2018r.

Zebranie z rodzicami

Przekazanie informacji o prawach i obowiązkach wynikających ze Statutu oraz zasadach oceniania i klasyfikowania. Wybór nowej Rady Rodziców

13.09.2018r.

Konferencja Rady Pedagogicznej

Zatwierdzenie planów i dokumentów na bieżący rok szkolny

25.09.2018r.

Posiedzenie Zespołu Wychowawczego

Uczniowie ze specjalnymi potrzebabi edukacyjnymi

04.10.2018r.

Zebranie z rodzicami klas maturalnych

Poinformowanie rodziców o procedurach maturalnych i przebiegu matury

18.10.2018r.

Próba ewakuacyjna

02.11.2018r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

14.11.2018r.

Wystawienie proponowanych ocen w klasach maturalnych na pierwszy semestr

20.11.2018r.

Zebranie z rodzicami klas maturalnych

Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach i frekwencji na pierwszy semestr

14.12.2018r.

Wystawienie ocen na pierwszy semestr w klasach maturalnych

18.12.2018r.

Konferencja Rady Pedagogicznej

Klasyfikacja klas maturalnych

18.12.2018r.

Wystawienie proponowanych ocen na I semestr w klasach pozostałych

20.12.2018r.

Zebranie z rodzicami klas pozostałych

Zebranie z rodzicami klas maturalnych

Poinformowanie o proponowanych ocenach na I semestr
Poinformowanie o otrzymanych ocenach na I semestr

2331.12.2018r.

Zimowa przerwa świąteczna (Boże Narodzenie)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

09.01.2019r.

Egzaminy zawodowe
(część praktyczna)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

25.01.2019r.

Wystawienie ocen w klasach pozostałych na I semestr

31.01.2019r.

Konferencja Rady Pedagogicznej

Klasyfikacja klas pozostałych

31.01.2019r.

Zebrania z rodzicami klas pozostałych

Poinformowanie o otrzymanych ocenach na pierwszy semestr

11-24.02.2019r.

Ferie zimowe

12.03.2019r.

Wystawienie ocen proponowanych na koniec roku w klasach maturalnych

14.03.2019r.

Zebranie z rodzicami klas maturalnych

Poinformowanie o proponowanych ocenach na koniec roku

11.04.2019r.

Wystawienie ocen w klasach maturalnych

15.04.2019r.

Konferencja Rady Pedagogicznej

Klasyfikacja klas maturalnych

16.04.2019r.

Ewentualne egzaminy klasyfikacyjne w klasach maturalnych

17.04.2019r.

Konferencja Rady Pedagogicznej

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji i podjęcie uchwały o ukończeniu szkoły przez uczniów klas czwartych

18-23.04.2019r.

Wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

26.04.2019r.

Zakończenia nauki w klasach  maturalnych

02.05.2019r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

06.05.2019r.
07.05.2019r.
08.05.2019r.

Matura pisemna z j. polskiego
Matura pisemna z matematyki
Matura pisemna z j. angielskiego

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

09.05.2019r.

Wystawienie proponowanych ocen w klasach pozostałych

13.05.2019r.

Zebranie z rodzicami klas pozostałych

Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach na koniec roku

07.06.2019r.

Wystawienie ocen w klasach pozostałych

11.06.2019r.

Konferencja Rady Pedagogicznej

Klasyfikacja klas pozostałych

12.06.2019r.
13.06.2019r.

Ewentualne egzaminy klasyfikacyjne w klasach pozostałych

17.06.2019r.

Konferencja Rady Pedagogicznej
Posiedzenie Zespołu Wychowawczego

Zatwierdzenie klasyfikacji klas pozostałych.
Ewaluacja pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

20.06.2019r.

Boże Ciało

21.06.2019r.

Zakończenie roku szkolnego

30.08.2019r.

Konferencja  Rady Pedagogicznej

Podsumowanie roku szkolnego

W miarę potrzeb mogą być organizowane inne przedsięwzięcia i imprezy oraz posiedzenia Rady Pedagogicznej i zebrania z rodzicami klas wyjeżdżających na praktyki. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego