Kalendarz roku - ZSG Częstochowa

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Kalendarz roku

Uczeń

Termin

Przedsięwzięcie

Cel

04.09.2017r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

07.09.2017r.

Zebranie z rodzicami

Przekazanie informacji o prawach i obowiązkach wynikających ze Statutu oraz zasadach oceniania i klasyfikowania. Wybór nowej Rady Rodziców

14.09.2017r.

Konferencja Rady Pedagogicznej

Zatwierdzenie planów i dokumentów na bieżący rok szkolny

27.09.2017r.

Posiedzenie Zespołu Wychowawczego

Uczniowie ze specjalnymi potrzebabi edukacyjnymi

03.10.2017r.

Zebranie z rodzicami klas maturalnych

Poinformowanie rodziców o procedurach maturalnych i przebiegu matury

12.10.2017r.

Próba ewakuacyjna

13.11.2017r.

Wystawienie proponowanych ocen w klasach maturalnych na pierwszy semestr

15.11.2017r.

Zebranie z rodzicami klas maturalnych

Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach i frekwencji na pierwszy semestr

12.12.2017r.

Wystawienie ocen na pierwszy semestr w klasach maturalnych

15.12.2017r.

Konferencja Rady Pedagogicznej

Klasyfikacja klas maturalnych

18.12.2017r.

Wystawienie proponowanych ocen na I semestr w klasach pozostałych

21.12.2017r.

Zebranie z rodzicami klas pozostałych

Zebranie z rodzicami klas maturalnych

Poinformowanie o proponowanych ocenach na I semestr
Poinformowanie o otrzymanych ocenach na I semestr

2331.12.2017r.

Zimowa przerwa świąteczna (Boże Narodzenie)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

22.01.2018r.

Wystawienie ocen w klasach pozostałych na I semestr

25.01.2018r.

Konferencja Rady Pedagogicznej

Klasyfikacja klas pozostałych

25.01.2018r.

Zebrania z rodzicami klas pozostałych

Poinformowanie o otrzymanych ocenach na pierwszy semestr

29.01-11.02.2018r.

Ferie zimowe

21.03.2018r.

Wystawienie ocen proponowanych na koniec roku w klasach maturalnych

23.03.2018r.

Zebranie z rodzicami klas maturalnych

Poinformowanie o proponowanych ocenach na koniec roku

29.0303.04.2018r.

Wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

19.04.2018r.

Wystawienie ocen w klasach maturalnych

23.04.2018r.

Konferencja Rady Pedagogicznej

Klasyfikacja klas maturalnych

24.04.2018r.

Ewentualne egzaminy klasyfikacyjne w klasach maturalnych

25.04.2018r.

Konferencja Rady Pedagogicznej

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji i podjęcie uchwały o ukończeniu szkoły przez uczniów klas czwartych

27.04.2018r.

Zakończenia nauki w klasach  maturalnych

02.05.2018r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

04.05.2018r.
07.05.2018r.
08.05.2018r.

Matura pisemna z j. polskiego
Matura pisemna z matematyki
Matura pisemna z j. angielskiego

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

11.05.2018r.

Wystawienie proponowanych ocen w klasach pozostałych

14.05.2018r.

Zebranie z rodzicami klas pozostałych

Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach na koniec roku

01.06.2018r.

Po Bożym Ciele

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

13.06.2018r.

Wystawienie ocen w klasach pozostałych

14.06.2018r.

Konferencja Rady Pedagogicznej

Klasyfikacja klas pozostałych

15.06.2018r.
18.06.2018r.

Ewentualne egzaminy klasyfikacyjne w klasach pozostałych

19.06.2018r.

Egzaminy zawodowe
(część pisemna)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

20.06.2018r.

Konferencja Rady Pedagogicznej
Posiedzenie Zespołu Wychowawczego

Zatwierdzenie klasyfikacji klas pozostałych.
Ewaluacja pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

22.06.2018r.

Zakończenie roku szkolnego

30.08.2018r.

Konferencja  Rady Pedagogicznej

Podsumowanie roku szkolnego

W miarę potrzeb mogą być organizowane inne przedsięwzięcia i imprezy oraz posiedzenia Rady Pedagogicznej i zebrania z rodzicami klas wyjeżdżających na praktyki. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego