Fakultety - ZSG Częstochowa

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Fakultety

Uczeń > Koła zainteresowań

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom młodzieży w naszej szkole organizowane są dodatkowe zajęcia dla uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego z matematyki.

W czasie zajęć uczniowie powtarzają i pogłębiają wiedzę i umiejętności nabyte podczas lekcji matematyki. Ważnym celem jest wyposażenie przyszłego absolwenta w umiejętności matematyczne niezbędne do sprostania wymogom egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym oraz stworzenie solidnego fundamentu do kontynuowania nauki na wyższych studiach. Zajęcia fakultatywne pozwalają uczniom na przypomnienie treści zapomnianych, pogłębienie i usystematyzowanie zdobytych wiadomości oraz mają służyć mobilizacji uczniów do systematycznej, samodzielnej pracy. Mamy nadzieję, że aktywny udział uczniów w zajęciach pomoże im uwierzyć we własne siły i umiejętności, a tym samym uodpornić się na stres wszak, to co znane nie budzi lęku.

Zajęcia prowadzone są od września do końca kwietnia danego roku szkolnego w wymiarze 2 godzin tygodniowo dla każdej klasy maturalnej.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH

język polski:
4KL, 4KZ - piątek - 07.10 - 07.55 - mgr Bożena Leszczyńska
4TGH - środa - 15.05 - 15.50 - mgr Małgorzata Łyzińska
4TO - piątek - 08.00 - 08.45 ( zajęcia/konsultacje ) - mgr Katarzyna Stanek
4KTŻ - środa - 11.25 - 12.10 - mgr Katarzyna Stanek

język niemiecki:
4KL - wtorek - 09.40 - 10.25 - mgr Marta Kowalska
4KZ - środa - 09.40 - 10.25 - mgr Marta Kowalska
4TO - piątek - 09.40 - 10.25 -  mgr Marta Kowalska
4TGH - wtorek - 16.35 - 17.20 - mgr Barbara Borzuchowska - Stępień
4KB - czwartek - 17.30 - 18.15 - mgr Barbara Borzuchowska - Stępień

język angielski:
4TO - wtorek - 13.50 - 14.35 - mgr Anna Bator
4TGH - poniedziałek - 13.05 - 13.50 - mgr Aleksandra Kotyza
4KZ - czwartek - 09.40 - 10.25 - mgr Magdalena Wrześniewska
4KL - wtorek - 11.25 - 12.15 - mgr Magdalena Wrześniewska
4TO, 4KB - wtorek - 13.50 - 14.25 - mgr Joanna Zasępa
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego