Dodatkowa rekrutacja do projektu ERASMUS+

W związku ze zmianą terminu praktyk zawodowych we Włoszech, podjęto decyzję o przedłużeniu
rekrutacji do projektu do 30.09.2022 roku.
Rekrutacja skierowana jest do uczniów klas 4tych technikum ZSG, kierunki gastronomiczno-
hotelarskie, którzy jako absolwenci szkoły mogą wziąć udział w projekcie ERASMUS+ w ciągu 12
miesięcy od ukończenia szkoły. Nowy planowany termin praktyk – 28.05.2022-24.06.2022 nie będzie
kolidował z terminem egzaminów maturalnych – 04.05-23.05.2022.
Zainteresowane osoby proszone są o zapoznanie się z regulaminem praktyk (zał. nr 1), wypełnieniem
formularza zgłoszeniowego (zał. nr 2) i dostarczeniem go do pani Agnieszki Paszkowskiej. Formularz
dostępny u pani Paszkowskiej lub na stronie szkoły.
Informacja o terminie części ustnej z języka angielskiego zostanie zamieszczona na stronie szkoły w
późniejszym terminie.

Regulamin rekrutacji- załącznik nr 1

Formularz zgłoszeniowy – załacznik nr 2

Koordynator projektu
Agnieszka Paszkowska

Skip to content