Biblioteka - ZSG Częstochowa

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Biblioteka

Szkoła

Godziny otwarcia biblioteki:

poniedziałek

08.00 - 16.00

wtorek

08.00 - 15.25

środa

08.00 - 17.00

czwartek

08.00 - 15.25

piątek

08.00 - 16.00


Nauczyciele
bibliotekarze:

mgr Małgorzata Ciupis
mgr Karolina Piotrowska

mgr Anna ZającRegulamin Biblioteki Szkolnej


Zadaniem biblioteki jest gromadzenie źródeł informacji i udostępnienie ich uczniom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły.
Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach wyznaczonych harmonogramem.

Użytkownicy:

 • Czytelnik może wypożyczyć dwie książki, w tym jedną powieść na okres dwóch tygodni z możliwością przedłużenia na kolejny taki sam okres, jeśli biblioteka nie ma zamówień na daną książkę.

 • Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki. W wypadku ich zniszczenia lub zagubienia, zobowiązany jest zwrócić bibliotece wskazaną przez bibliotekarza książkę.

 • Na trzy tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki winny być zwrócone do biblioteki.


Przepisy porządkowe:

 • W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków oraz używania telefonów komórkowych.

 • Książki z półki podaje bibliotekarz.

 • Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.

 • Nie wolno wypożyczać w imieniu innego użytkownika.

 • Czytelnik winien okazać się kartą biblioteczną ważną na okres jednego roku szkolnego.


Kącik czytelniczy: W kąciku czytelniczym można korzystać z księgozbioru podręcznego biblioteki oraz czasopism. Użytkownicy mają wolny dostęp do półek z czasopismami, natomiast książkę podaje nauczyciel bibliotekarz. Fakt korzystania z czytelni zostaje udokumentowany wpisem do zeszytu odwiedzin.

 • Nauczyciel bibliotekarz służy czytelnikom radą oraz pomocą w poszukiwaniu źródeł informacji.

 • Korzystający z kącika czytelniczego winni zostawić okrycia wierzchnie w szatni i posiadać obuwie zmienne.


Biblioteka jest ważnym centrum informacji szkoły. Staramy się, aby była przyjazna dla uczniów, nauczycieli oraz wszystkich osób, które chcą ze zbiorów skorzystać
na miejscu.

W BIBLIOTECE MOŻESZ:

 • wypożyczyć książki do domu,

 • poczytać książki na miejscu,

 • skorzystać z księgozbioru podręcznego,

 • miło spędzać czas,

 • mieć spokój,

 • myśleć.


Zbiory

Księgozbiór biblioteki liczy obecnie ponad 10 000 woluminów oraz 62 egzemplarze zbiorów specjalnych (kasety video, płyty CD/DVD).
W naszej bibliotece znajdują się:

 • książki

     1. księgozbiór podręczny
     2. lektury szkolne
     3. literatura piękna
     4. literatura popularnonaukowa
     5. literatura metodyczna dla nauczycieli

 • materiały edukacyjne oraz  filmy na kasetach video i płytach CD i DVD.


W bibliotece trwa komputeryzacja zbiorów w programie MOL Optivum.

Najstarsze woluminy w naszych zbiorach :

- Nouveau Dictionnaire de poche des laugues polonaise et frangaise par PierreDahlmann.  Polonais  -     Frangais. Breslau, 1846
- Niemiecko
polski słownik kieszonkowy . Wrocław 1848
- Wyjątki z listów Zygmunta Krasińskiego . Paryż 1861


Katalogi
Katalog biblioteczny
to uporządkowany zbiór informacji o dokumentach znajdujących się w bibliotece.
W naszej bibliotece znajdują się następujące katalogi.

 • Katalog alfabetyczny. Grupuje karty katalogowe w kolejności alfabetycznej

       haseł autorskich (autorem książki jest jeden, dwóch lub trzech autorów).
      
haseł tytułowych (jeżeli książkę opracowało więcej niż trzech autorów).

 • Katalog rzeczowy. Grupuje karty katalogowe wg UKD. Przy zbieraniu materiałów na określony temat, jeżeli nie znamy autora książki, korzystamy z katalogu rzeczowego.

 • Katalog filmów wideo.

 • Katalog zawartości czasopism zawodowych. (Przegląd Gastronomiczny, Przemysł Spożywczy, Przegląd Piekarski i Cukierniczy)


Kartoteki
dostarczają czytelnikowi bieżących informacji.

 • Kartoteki bibliograficzne odsyłają do książek i artykułów na określony temat


 • Kartoteka tekstowa gromadzą fragmenty tekstów i ilustracji z czasopism:

CZĘSTOCHOWA I OKOLICE
PORTRETY PISARZY I POETÓW
MICKIEWICZ ADAM
RÓŻEWICZ TADEUSZ
SZYMBORSKA WISŁAWA
NOBLIŚCI
JAN PAWEŁ II
UZALEŻNIENIA
HISTORIA WOJEN
PREZYDENCI
POLSKA I ŚWIAT
GENETYKA
EWOLUCJA
ZMYSŁY
EKONOMIA
KOSMOS
REZERWATY I PARKI NARODOWE NA ŚWIECIE
HISTORIA KINA. TEATR
KLIMAT
MALARSTWO
SPORT
RELIGIE
SCENARIUSZE UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH


Wydarzenia

Październik - Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2015r.
Od 1999 roku w październiku biblioteki szkolne na całym świecie obchodzą Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych (do 2007 r. był to Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych). Święto zostało ustanowione przez International Association of School Librarianship - IASL (Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego).
Tematem przewodnim Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych w 2015r. jest hasło: „Biblioteki szkolne rządzą”
W naszej bibliotece święto to akcentujemy w następującej formie:
1. Gazetka o Międzynarodowym Miesiącu Bibliotek Szkolnych w gablocie przed biblioteką.
2. „Książka pomaga w nauce”
gazetka w bibliotece
3. 22.10.2015r. (czwartek) biblioteczny konkurs wiedzy o słowie.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego