Akademia młodego zawodowca - ZSG Częstochowa

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Akademia młodego zawodowca

Szkoła > Projekty Unijne

Projekt „Akademia młodego zawodowca” jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego. Obejmuje on dodatkowe zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz doposażenie pracowni szkół.

Przewiduje on:
1. Zwiększenie dostępu do profesjonalnego doradztwa zawodowego dla uczestników projektu.
2. Wzrost teoretycznych kompetencji zawodowych poprzez zapewnienie dostępu do branżowego języka

    
obcego, zajęć wyrównawczych, zajęć rozwijających i z przygotowania do zawodów.
3. Poprawa praktycznych kompetencji zawodowych poprzez zapewnienie dostępu do kursów wizyt

    
studyjnych i praktyk u przedsiębiorców.
4. Podniesienie jakości kształcenia praktycznego poprzez doposażenie pracowni.

Projekt jest realizowany w okresie: od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2015.
W Zespole Szkół Gastronomicznych do projektu przystąpi w pierwszym naborze 81 uczniów z III klas Technikum.
Zajęcia jakie będą się odbywały to:
-
doradztwo zawodowe
-
zajęcia z branżowego języka angielskiego
-
zajęcia rozwijające z informatyki z wykorzystaniem programu WIKT
-
zajęcia wyrównawcze (matematyka, język polski, język angielski, język niemiecki)
-
wizyty studyjne ( firma cukiernicza, warsztaty w pracowni gastronomicznej prowadzone przez szefów
  
kuchni)
-
praktyki

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego