ZSG Częstochowa

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Projekt Unijny "Zawodowa współpraca 3"

23.09.2020 przygotowała: Katarzyna Szarszewska

W naszej szkole rusza rekrutacja do projektu pn. "Zawodowa Współpraca 3".
Celem głównym Projektu jest poprawa jakości kształcenia w 2 zespołów szkół zawodowych, dostosowanie ich oferty do potrzeb rynku pracy oraz współczesnych rozwiązań technicznych poprzez udział 190 (88K) uczniów/uczennic w doradztwie edukacyjno - zawodowym, kursach zawodowych, w tym certyfikowanych, zajęciach specjalistycznych i rozwijających kompetencje kluczowe oraz doposażenie pracowni zawodu i zakup pomocy dydaktycznych, a także podniesienia jakości nauczania nauczycieli/ek nauki zawodu poprzez udział 20 (18K) nauczycieli/ek w kursach i szkoleniach doskonalących oraz studiach podyplomowych.

Koordynator projektu: Katarzyna Szarszewska
Więcej informacji w zakładce
szkoła/projekty_unijne.

Drodzy konsumenci!


Od poniedziałku - 14 września serdecznie zapraszamy na domowe obiady i duży wybór wyrobów cukierniczych  zarówno na wynos  jak i z konsumpcją na sali konsumenckiej.


Zapraszamy serdecznie !!!!


Cena obiadu
I zestaw 12,50 zł + 1,50 zł (pojemniki jednorazowe)
II zestaw 14,00 zł +1,50 zł (pojemniki jednorazowe)
Zupa 4 zł + 0,50 zł (pojemnik jednorazowy)
Drugie danie (I zestaw) 10,50 zł + 1 zł (pojemnik jednorazowy)
Drugie danie (II zestaw) 12,00 zł + 1 zł (pojemnik jednorazowy)


Oferta kompleksowego ubezpieczenia
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci, młodzieży szkolnej oraz personelu placówek oświatowych


Firma InterRisk przygotowała dla Szkoły kompleksową ofertę ochrony ubezpieczeniowej dla uczniów i pracowników. Prosimy o zapoznanie się z ofertą przedstawioną w poniższych załącznikach.

- OWU z IPID edu plus do 31 maja 2020
-
PDiO Oddział 2020.05 - opcja ochrona
-
Stawki

Stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Częstochowy


Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest trudna sytuacja materialna rodziny ucznia wynikającą z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 528,00 netto.
Zgodnie z informacją przesłaną przez MOPS rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne zawierające wszystkie niezbędne (zawarte w druku wniosku) oraz dokumentację do udzielenia pomocy w postaci stypendium szkolnego.
Wypełnione wnioski o stypendium szkolne wraz z niezbędną dokumentacją do ustalenia sytuacji rodzinnej i materialnej należy przekazać do szkoły – administracji (pokój A10) od 01.09.2020 do 15.09.2020 r. do godziny 9.00


Materiały do pobrania:

1. 2020 2021 WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO
2. Indywidualna_KARTA_ucznia
3. Wniosek_Stypandium_szkolne_4_str_2020 2021
4. Oświadczenie_STRONY_dochód_ryczałt
5. Oświadczenie_STRONY_dodatkowy_dochód
6. Oświadczenie_STRONY_o_formie stypendium szkolnego
7. Oświadczenie STRONY o ubez. zdrowotnym na zasadach OGÓLNYCH
8. Potwierdzenie udziału w zajęciach wychowania fizycznego
9. Zaświadczenie o dochodach_CIS
10. Zaświadczenie o dochodach_zatrudnienie
11.Wykaz WYDATKI KWALIFIKOWANE Stypendium szkolne 2020 2021
12. Wniosek_Zasiłek _ Szkolny_Pouczenie_2020-2021


Harmonogram uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021
1 września 2020r.


10.00 Klasy pierwsze oraz Branżowa Szkoła II Stopnia nr 2 - spotkanie z Dyrektorem Szkoły oraz nauczycielami  na sali gimnastycznej i rozejście się do klas według ustalonego harmonogramu.

11.00
Klasy drugie, trzecie i czwarte spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych.

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego